wyszukaj
Regulamin korzystania z serwisu - Loty z Polski


Serwis LotyzPolski.pl przywiązuje dużą wagę do poszanowania praw autorskich. Ponieważ Serwis zawiera sporo materiałów tekstowych, fotograficznych, filmowych i innych, objętych ochroną praw autorskich wymaga się przestrzegania prawa w tym zakresie. Stanowczo zabrania się kopiowania całości, jak i części Serwisu, bądź w inny sposób łamania prawa autorskiego. Serwis jest wyłączną własnością następujących osób: Paweł Król i Szymon Taranda. W przypadku chęci wykorzystania jakichkolwiek materiałów zawartych w serwisie LotyzPolski.pl konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody wyżej wymienionych osób.
 

Użytkownicy serwisu mogą pobierać materiały objęte prawem autorskim do osobistego niekomercyjnego użytku. Czyniąc to, jednocześnie zobowiązują się, że nie będą ich publikować w jakiejkolwiek sieci elektronicznej czy pismach drukowanych ani udostępniać ich innym, bez względu na to, czy czerpią z tego zyski czy nie. Użytkownikom nie wolno modyfikować, publikować ani brać udziału w przekazywaniu lub sprzedaży zawartości serwisu LotyzPolski.pl


Każdy Użytkownik, który przekaże w jakiejkolwiek formie serwisowi LotyzPolski.pl materiały tekstowe, fotograficzne, filmowe czy inne jednocześnie wyraża zgodę na używanie, publikowanie i przetwarzanie tych materiałów na potrzeby serwisu LotyzPolski.pl. Serwis zapewnia takiemu Użytkownikowi poszanowanie jego praw autorskich, przez podpisanie przekazanego materiału imieniem i nazwiskiem Użytkownika lub loginem, w zależności od życzenia Autora. Przekazując serwisowi LotyzPolski.pl jakiekolwiek materiały Użytkownik zapewnia, że posiada on pełne prawa do wykorzystywania danego materiału. Jednocześnie wyraża on zgodę na wykorzystanie go przez serwis LotyzPolski.pl.
 


  • Nowe zdjecia
  • Najpopularniejsze

Ostatnio dodane filmy