bagaż rejestrowany

Jest to bagaż zgodny z przepisami dotyczącymi bagażu lotniczego, dostarczony do linii lotniczej podczas odprawy, który ma być przechowywany w miejscu niedostępnym dla pasażera podczas lotu. Oprócz bagażu bezpłatnego, można zwiększyć limit bagażu poprzez zakup dodatkowego bagażu w zależności od klasy podróży.

Bagaż rejestrowany jest przewożony pod opieką linii lotniczych i przechowywany w luku bagażowym. Istnieją pewne zasady dotyczące przedmiotów przewożonych na pokładzie samolotu i oczekuje się, że wszyscy pasażerowie będą się do nich stosować. Więcej informacji na temat bagażu rejestrowanego można znaleźć na stronie Zasady ogólne.

Bagaż niezgodny z przepisami nie może zostać przyjęty na pokład. Z tego powodu prosimy o sprawdzenie zasad dotyczących bagażu podręcznego i rejestrowanego po dokonaniu rezerwacji lotu.

Zasady dotyczące bagażu rejestrowanego

Pasażerowie planujący loty międzynarodowe lub krajowe powinni zwrócić uwagę na limity wagowe i ilościowe. Zgodnie z wymogami IATA i Dyrekcji Generalnej Lotnictwa Cywilnego, bagaż o wadze przekraczającej 32 kg nie może być przechowywany w samolocie jako bagaż rejestrowany.

Pasażerowie przekraczający bezpłatny limit bagażu podany w bilecie lotniczym zobowiązani są do uiszczenia opłaty za nadbagaż. Pasażerowie przekraczający limit bagażu mogą dokupić nadwyżkę wagi bagażu.

Odpowiedzialność Pegasus Airline za bagaż wynika z przepisów prawa. Z tego powodu nie zaleca się przewożenia w bagażu rejestrowanym przedmiotów o dużej wartości. W przypadku utraty lub uszkodzenia, Pegasus Airlines odmawia wszelkiej odpowiedzialności, która nie została określona w zrzeczeniu się odpowiedzialności. Aby uzyskać więcej informacji, proszę sprawdzić Odpowiedzialność przewoźnika i jej limity.

Przedmioty zabronione w bagażu rejestrowanym

Pierwszą zasadą dotyczącą bagażu, który ma być przechowywany pod samolotem, w luku bagażowym, są przedmioty łatwopalne. Przedmioty łatwopalne nie mogą być wnoszone na pokład samolotu pasażerskiego. Butle z gazem kempingowym, butle z parafiną lub jakiekolwiek przedmioty zawierające sprężony gaz lub aerozole nie są dozwolone na pokładzie samolotu.

Materiały wybuchowe lub jakikolwiek sprzęt wybuchowy nie może być przyjęty na pokład. W bagażu rejestrowanym nie można przewozić również olejów napędowych. Gaśnice, kwasy, zasady i substancje radioaktywne nie są w żadnym wypadku przyjmowane na pokład samolotu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad dotyczących bagażu Pegasus i jego limitów, sprawdź (9.5 Ograniczenia dotyczące bagażu) w sekcji Zasady ogólne.