poligloci

Angielski to język używany na całym świecie. W wielu krajach jest językiem ojczystym, co wpływa na jego różnorodność. Dlatego też zapisując się na kurs angielskiego, warto upewnić się, jaka to jego odmiana. Okazuje się bowiem, że różnice bywają bardzo istotne. Przyjrzyjmy się szkockiej odmianie języka angielskiego. Co warto o niej wiedzieć?

Kurs angielskiego czy szkockiego?

Nie ma wątpliwości, że język obowiązujący na terenie Szkocji znacznie różni się od tego, używanego w Anglii czy Stanach Zjednoczonych. W odniesieniu do języka używanego w Szkocji używa się dwóch pojęć: język scots i szkocki dialekt języka angielskiego. W przypadku tego pierwszego mowa o odrębnym języku. Różnice pomiędzy językiem scots a językiem angielskim są na tyle duże, że należało go wyodrębnić. Na drugim końcu kontinuum znajduje się szkocki dialekt języka szkockiego. To język znacznie bliżej spokrewniony z klasycznym angielskim, przez co uznaje się go za jego odmianę.

Czy kończąc kurs angielskiego, można być spokojnym o porozumienie się ze Szkotami? Tak naprawdę nie sposób odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Język znacznie różni się w zależności od różnych obszarów Szkocji. Dialekt ma swoje odmiany, poza tym trzeba podkreślić, że pomiędzy dialektem szkockim a językiem scots różnica jest ilościowa, a nie jakościowa. Innymi słowy, niektórzy Szkoci mówią w języku bardzo zbliżonym do brytyjskiego, a innych trudno zrozumieć osobom, które doskonale porozumiewają się w Anglii.

Różnice gramatyczne, słowne i w wymowie

Szkocki angielski różni się od brytyjskiego pod wieloma względami. Różnice występują nawet na poziomie gramatyki. Niektóre zdania buduje się inaczej, a zasady gramatyczne brytyjskiego nie mają tu zastosowania. Przykładowo, w Szwecji odróżnia się zaimki w liczbie mnogiej, używając słowa youse, zamiast your. Istnieją też słowa charakterystyczne dla tego języka, jak na przykład ben – góra. Co więcej, głoski w szkockim są często wypowiadane zupełnie inaczej. Mamy to do czynienia między innymi z brakiem zaokrąglania samogłosek.

Zapraszamy: Poligloci – kurs angielskiego Poznań